Neuroförbundet Göteborg uppvaktade Göteborgs nya politiska styre

Som väl de flesta noterat så blev det maktskifte i Göteborg efter valet 2022. De tre styrande partierna nu är Socialdemokraterna som har fem kommunalråd, Vänster­partiet som har tre och ­Miljöpartiet som har ett kommunalråd.

I februari fick representanter för Neuroförbundet Göteborg tillfälle att träffa några av kommunalråden. Syftet med mötet var att etablera kontakt med det nya politiska styret för att hitta rätt kontaktvägar att lyfta aktuella frågor samt framföra konkreta idéer och förslag på förbättringar för våra medlemmar.

De vi träffade var: Marie Brynolfsson (V), som är nytt kommunalråd med ansvar för frågor som rör funktionsstöd, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Hon kommer från facklig bakgrund och ser personalfrågor och kompetensförsörjning inom välfärden som viktiga att ta tag i.

Marina Johansson (S), har fått ansvar för frågor som rör äldre, vård och omsorg. Hon har varit kommunalråd sedan 2007.

Med på mötet var också stads­sekreterare Anna-Klara Behlin (V). Kommunalråden visade intresse för att veta mer om vad Neuro jobbar med och lyssnade intresserat.

Frågor som togs upp var våra medlemsgruppers möjlighet till rehab, tillgång till hjälpmedel, avgifter/prissättning, tillgänglighet och lika behandling oavsett var man bor i regionen.

Ett mycket bra exempel på bristande tillgänglighet tog Anja upp. Det gällde de stenlagda gatorna i Haga där det borde finnas gångstråk med släta stenar för att möjliggöra även för hjulburna att flanera i det mysiga Haga. Förslaget uppskattades och man lovade ta upp frågan samt föreslog att Anja även skulle lämna in ett medborgarförslag.

Frågorna om rehab och hjälpmedel lovade Marie ta med sig till ett möte hon skulle ha nästa dag i Vänersborg med regionansvariga för hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Från Neuroförbundet deltog: Kent Andersson, Madeleine Kyllerfeldt, Michael Ahlberg, Margaretha Sahlin, Mattias Lärk, Desirèe Chalmers, Anja Annevik, Stefan Wallin och
Gunilla Hållander-Andersson

Gunilla Hållander-Andersson
vid tangenterna