Mats Berglund (V) Från Neuroförbundet deltog: Kent Andersson Michael Ahlberg Margaretha Sahlin Anja Annevik Stefan Wallin Sara Ekström Lars Blomqvist Madeleine Kyllerfeldt och Caroline Persson Foto: Madeleine Kyllerfeldt

Neuroförbundet Göteborg uppvaktade det nya politiska styret i VG-regionen.

Sedan valet förra hösten styrs VG-region av en minoritet bestående av
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med 68 av 149 mandat tillsammans.

Representanter för Neuro­förbundet fick träffa ordförande för Delregional nämnd Göteborg, Mats Berglund (V) och via länk vice ordförande Emina Music (C). Den delregionala nämnden har 15 ledamöter och därav har den styrande minoriteten 7 st. Nämndens uppgift är att följa upp att beslutad politik genomförs och fungerar som den är tänkt och inom sitt geografiska område. Hälso- och sjukvård är det viktigaste området eftersom det omfattar störst del av VG-regionens budget.

Syftet med mötet var att etablera kontakt med det nya styret på regional nivå och lyfta frågor som är viktiga för våra medlemmar. Neuro­förbundet Göteborg upplever en ökande oro över ett tuffare klimat vad gäller tillgången till rehabilitering och avgiftsfria hjälpmedel.
Våra medlemmar kan till exempel inte ansöka om rehabiliteringsvistelser på Vintersol eftersom en expertgrupp inom Västra Götaland bestämt att klimatvård inte är bra för våra diagnosgrupper. Ett märkligt beslut mot bakgrund av att anläggningen på Teneriffa byggdes speciellt för att erbjuda svenska MS-patienter rehabilitering på 60-talet. Alltsedan dess har massor av medlemmar i ­Neuroförbundet haft stor nytta av den specialiserade träning som Vintersol erbjudit till patienter med neurologiska diagnoser.

Mats Berglund lovade ta med sig frågan. Han menade att det är viktigt att Neuroförbundet uppvaktar några välmeriterade expertläkare som stödjer oss i argumentationen för MS-patienters behov av träning i varmt klimat inför nästa upphandling. Anja framförde att utbudet av anpassade rehabiliteringsvistelser är för litet efter det att Treklöverhemmet lagt ner sin verksamhet i Ljungskile. Nu finns bara Valjeviken i Blekinge och FrykCenter i Värmland som har avtal med Västra Götaland. Det behövs fler ställen att välja på för att möta individuella behov.

Kent lyfte frågan om hur viktigt det är med rätt hjälpmedel för en fungerande vardag när man har en funktionsnedsättning. ­Neuroförbundet driver nu kampanjen ”Rätten till ett värdigt liv”. Flera medlemmar hör av sig till oss och berättar att de får avslag på önskemål om hjälpmedel. Det kan till exempel gälla att de behöver en rullator som är tillräckligt lätt för att man ska kunna orka lyfta upp den ombord när man åker kollektivtrafik eller önskan att få en promenadskoter för att kunna ta sig utanför hemmet. Handläggare hänvisar till att fritidshjälpmedel inte kan beviljas och att man istället ska åka färdtjänst om man har särskilda behov. För den som inte kan arbeta på grund av funktionsnedsättning ökar risken för isolering och osjälvständighet samtidigt som samhället får dyrare kostnader för färdtjänst med mera. Medlemmars möjligheter att göra vardagliga aktiviteter utanför hemmet som till exempel att gå och handla, besöka en kompis med mera är viktiga grundförutsättningar för ett värdigt liv.

Mats Berglund tackade oss för en bra diskussion om viktiga och relevanta frågor. Han lovade att ta reda på mer fakta för att kunna svara bättre på våra frågor. När han inhämtat mer information ska han återkomma med förslag på tid för ett nytt uppföljande möte.

Kent Andersson
vid tangenterna