Skolios

Skolios är inte en neurologisk sjukdom, egentligen inte alls ett namn på en sjukdom utan en beskrivning av ryggradens utseende. Många neurologiska diagnoser har beröringar med skolios av olika orsaker till exempel multipel skleros (ms), cerebral pares (cp) och muskulära sjukdomar.

Skolios innebär en ryggradskrök i sidled, det vill säga att ryggen är krokig sedd bakifrån. Skolios kan vara funktionell eller strukturell. En funktionell krök är sekundär till något annat tillstånd eller åkomma och försvinner helt om orsaken försvinner. Den kan exempelvis bero på benlängdsskillnad (statisk skolios) eller något smärttillstånd (ischiasskolios).

En strukturell skolios kan inte korrigeras fullt ut eftersom formen på vissa kotor och diskar är förändrade. Dessa krökar inkluderar en rotation av kotpelaren som kan resultera i en "puckel" i bröstryggen. Denna uppstår när kotorna roterar och får med sig revbenen så att bröstkorgen blir asymmetrisk.

De strukturella skolioserna indelas i idiopatiska, kongenitala och neuromuskulära, syndromrelaterade samt sekundära.

Vanliga symptom

Det här är vanliga symptom:

  • Du har ont i ryggen utan att veta bakomliggande orsak.
  • Skuldrorna sitter olika högt.
  • Bäckenbenet ser snett ut.
  • Bröstkorgen ser ut att vara olika stor på sidorna när du böjer dig framåt.
  • Äldre personer med skolios kan uppleva en smärta som strålar från ländryggen ner i benen.