Hjälpmedel: Livshjälp för ett värdigt liv

Neurorapporten 2022

Allt färre får tillgång till livsviktiga hjälpmedel. Neurorapporten 2022 undersöker tillgången till hjälpmedel ur ett användarperspektiv.

Den tar även upp vad anhöriga till personer med neurologisk diagnos tycker om tillgången till hjälpmedel.

Rapporten bygger på resultaten från Riks senaste medlemsundersökning. Drygt 3 700 medlemmar över hela landet svarade på vår undersökning. Neurorapporten 2022 är därmed ett mycket värdefullt faktaunderlag för att kunna identifiera brister och förbättringsområden.

Innehållsansvarig: Ann-Christin Östlund