Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben bjuder in till viktigt möte om färdtjänsten

Dag & tid: 28/5 kl. 18:00-20:00 (via länk, Google meet)


Vi har bjudit in Robert Kindberg (ombudsman på DHRG), Robert har många års erfarenhet av att jobba med färdtjänstfrågor.

Frågor vi tänkte diskutera:

  • Fungerar färdtjänsten ur ett ungt perspektiv?
  • Kan man vara spontan med färdtjänsten? Kan kompisar åka med t.ex.? Vilka tider?
  • Nya avgiftssystemet – högkostnadsskyddet? Hur funkar det ur ett ungt perspektiv?
  • Vad har vi för erfarenheter när vi åker färdtjänst utifrån ett vardagsperspektiv? Hur långt kan vi åka med våran färdtjänst?
  • Vågar vi klaga?
  • Vilken utbildning får föraren vad gäller säkerhet och medtag av ev. hjälpmedel?

Anmälan sker senast 27/5 till eller 031-13 33 95.
Vid anmälan ange e-postadress du vill ha länk till samt telefonnummer.

Välkomna!

Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben