RIAK - Resa med Färdtjänst i annan kommun
Foto Pixabay

RIAK-Resa i annan kommun

Vid sidan av färdtjänst och riksfärdtjänst finns även RIAK-Resa/färdtjänst i annan kommun. Detta innebär att hemkommunen vill hjälpa till att anordna färdtjänstresor för sina kommuninvånare i andra kommuner där de tillfälligtvis vistas. 

Här kan du läsa mer om hur det går till att resa med färdtjänst i annan kommun än din hemkommun.

Innehållsansvarig: Micael Karlsson