Kontakten Nr 5 juni 2020
Kontakten Nr 5 juni 2020

Kontakten - vår medlemstidning

Kontakten är vår medlemstidning och kommer ut 9 ggr per år.

I den här tidningen får du bland annat information om resor, kurser och andra aktiviteter vi anordnar. Den innehåller också nyheter och reportage, relevant samhällsinformation och tips på sådant som kan vara av intresse. Är du medlem i Neuroförbundet Göteborg får du automatiskt medlemstidningen i brevlådan.

Om du har material du vill ha publicerat i Kontakten måste det vara redaktionen tillhanda senast den 5:e i varje månad.

Material till Kontakten skickar du med e-post till:
kontakten.gbg@neuro.se

Eller med vanlig
post till:
Neuroförbundet Göteborg
Kontakten
S. Larmgatan 1
411 16 Göteborg


Företagsannonser:
Helsida       2 000 kr
Halvsida     1 200 kr
1/4 sida        900 kr
1/8 sida        700 kr
Priserna är samma för färg och svart-vitt.

Här kan de läsa de senaste numren av Kontakten: