Neuro Göteborg

Välkommen till Neuro Göteborg.

Kontakta Neuro Göteborg

Södra Larmgatan 1
411 16 Göteborg
Besök: Arkitektgatan 2
Tel: 031-711 38 04
Mejl: info.gbg@neuro.se

Kansliet har semesterstängt fr.o.m. 21 juni kl. 12.00 och öppnar igen måndagen den 6 augusti.
Styrelsen & alla vi på Kansliet önskar alla våra medlemmar en riktigt skön sommar!

Ge en gåva till Neuroförbundet Göteborg

 • I stället för en blomma 
 • Testamente
 • Gåva till vår verksamhet 
 • MS-forskning - Neuroförbundet Göteborgs forskningsfond
 • Forskning om muskelsjukdomar - Muskelfonden

Viktigt! När du skickar en gåva till oss är det viktigt att du ger följande information: Om det gäller en minnesgåva ange namn på personen gåvan avser och ditt namn och adress.
Vid gåva till forskning ange till vilken typ av forskning.
Vid gåva till vår verksamhet ange vilken verksamhet det gäller.

Neuroförbundet Göteborgs plusgiro: 1 21 30 - 1

Muskelfonden

Forskningsfonden för neuromuskulära sjukdomar

Plusgiro: 90 08 39 - 2
Hemsida: www.muskelfonden.com

Kompassen

Kompassen är en av våra viktigaste verksamheter inom Neuro Göteborg och vänder sig till medlemmar som behöver:
Råd & Stöd - Information - Hjälp med ansökningar ur fonder med mera.
Läs mer om Råd & Stöd - Kompassen.

Kontakten & Reflex

Läs vår medlemstidning Kontakten och förbundets medlemstidning Reflex.

Våra diagnosgrupper

Dessa diagnosgrupper har egna sektioner i Neuroförbundet Göteborg:

MS - multipel skleros, NMD - neuromuskulära sjukdomar, Huntington, CMT - Charcot-Marie-Tooth, ALS - amyotrofisk lateralskleros, MG - myastenia, gravis och Spasmodisk dysfoni.

Fler tips från Neuro Göteborg

Styrelsen för Neuro Göteborg 2018

 • Ordförande: Tor Farbrot, tor@farbrot.com
 • Ordinarie ledamöter: Claes Anneling, vice ordförande, claes.anneling@telia.com
 • Kent Andersson, kassör, E-post: kent.andersson.gbg@neuro.se
 • Martin Rådberg, nilserik_66@hotmail.com
 • Maria Hagsten, sekreterare, mhnkull@gmail.com
 • Runa Zetterman, r.zetterman@hotmail.com
 • Michael Ahlberg, ahlberg.michael@icloud.com
 • Suppleanter: 
  Ted Ekenberg
  Kjell Selander, kjell@goteborgsjubileumslopp.se
  Erik Dahlström, eeerikda@gmail.com
Gör till favorit

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till diagnosstöd, nätverk och juridisk rådgivning.

Jag vill gå med idag!

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla