Välkommen till Neuroförbundet Göteborg

Södra Larmgatan 1 - 411 16 Göteborg SE

Besöksadress: Arkitektgatan 2, Göteborg

031-711 38 04 - info.gbg@neuro.se

 

 

Välkommen till Neuros lokalförening i Göteborg, Neuroförbundet Göteborg. Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem. Vi arbetar för att förbättra livssituationen för våra medlemmar med neurologiska sjukdomar och skador samt för deras anhöriga och närstående. 

Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap genom att ge våra medlemmar och deras anhöriga möjlighet att träffa andra med samma erfarenheter. Vi arrangerar medlemsmöten, föreläsningar om angelägna ämnen, rehabiliterande idrottsverksamheter, trivselaktiviteter samt resor och utflykter.

Som medlem i Neuroförbundet Göteborg har du bl a:

  • Kostnadsfri tillgång till Kompassen som är vår råd & stödverksamhet.
  • Du får vår medlemstidning Kontakten 9 ggr per år och förbundets tidning Reflex 6 ggr per år.
  • På vår anläggning Strannegården i Onsala kan du som medlem boka in dig under sommarsäsongen för att få rekreation och rehabilitering.
  • Vi har även en andelslägenhet på Teneriffa som medlemmar (i första hand för dig med MS) kan låna under några veckor i februari varje år.

Nedan finner du allmän info om våra verksamheter och via menyn längst upp på höger sida finns mer utförlig information.

Hjärtligt välkommen som medlem!

Kort om vår diagnosverksamhet

Vi har flera diagnosgrupper hos Neuroförbundet Göteborg. De träffas kontinuerligt för att utbyta erfarenheter och för att känna gemenskap med andra i samma situation.

MS - multipel skleros
NMD - neuromuskulära sjukdomar
CMT - Charcot-Marie-Tooth
ALS - amyotrofisk lateralskleros
MG - myastenia, gravis och Spasmodisk dysfoni.

Vi har även ett antal lokala diagnosstödjare som våra medlemmar kan prata med när det gäller den egna diagnosen. För att få mer info om våra olika diagnosinriktade träffar samt för att få kontaktuppgifter till våra lokala diagnosstödjare klicka här.

Kort om Kompassen

Kompassen är en av våra viktigaste verksamheter inom Neuroförbundet Göteborg och vänder sig till medlemmar som behöver Råd & Stöd i någon form. Det kan gälla allt från stödsamtal till hjälp med ansökningar.
Läs mer om Kompassen - Råd & Stöd.

Kort om Kontakten & Reflex

I vår medlemstidning hittar du allt ifrån information om kommande aktiviteter till reportage från genomförda resor och föreläsningar.
Här kan du läsa vår medlemstidning Kontakten eller förbundets medlemstidning Reflex.

Fler tips från Neuroförbundet Göteborg


Ge en gåva till Neuroförbundet Göteborg

Ett bidrag hjälper oss att fullgöra föreningens syfte. Att bistå personer med neurologiska sjukdomar och skador att få en fungerande och meningsfull livssituation. Med hjälp av dessa bidrag kan vi bland annat påverka
politiskt och stötta forskningen kring neurologiska diagnoser.

Klicka här för mer info

  • I stället för en blomma
  • Testamente
  • Gåva till vår verksamhet
  • MSD-forskning - Neuroförbundet Göteborgs forskningsfond
  • Forskning inom muskelsjukdomar - Muskelfonden

Viktigt! När du skickar en gåva till oss är det viktigt att du ger följande information:
Om det gäller en minnesgåva ange namn på personen gåvan avser samt ditt namn och adress.
Vid gåva till forskning ange vilken typ av forskning.
Vid gåva till verksamhet ange om det är en särskild verksamhet du vill stödja.

Neuroförbundet Göteborgs plusgiro: 1 21 30-1


Muskelfonden

Forskningsfonden för neuromuskulära sjukdomar:

Plusgiro: 90 08 39 - 2
Hemsida: www.muskelfonden.com

Gör till favorit

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till diagnosstöd, nätverk och juridisk rådgivning.

Jag vill gå med idag!

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla