Medlemmar söker kontakt

Medlem med Essentiell Tremor söker kontakt med andra med samma diagnos

&

Medlem med MS och Trigeminusneuralgi söker kontakt med andra med samma diagnoskombination.

 

 

  • Essentiell Tremor är en av de vanligaste orsakerna till darrningar och skakningar.
    Vid Essentiell Tremor påverkas kroppen av rytmiska skakningar. Det är vanligast att händerna drabbas, men även huvud, bål, röst och ben kan bli drabbade.


    Vill du komma i kontakt, ring kansliet på tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se

&

  • Trigeminusneuralgi är ansiktssmärta som karaktäriseras av attacker med extremt intensiv ensidig ansiktssmärta från panna, kind och ner i käken.

    Vill du komma i kontakt, ring kansliet på tel. 031-711 38 04 eller skriv e-post: info.gbg@neuro.se