En grå låg byggnad, Neuroförbundet Göteborgs kansli och föreningslokal.
Neuroförbundet Göteborgs kansli och föreningslokal.

Välkommen till Neuroförbundet Göteborg

 

Minnesord Bengt Netzler

Bengt Netzler, ordförande för Neuroförbundet Göteborg 2002—2016 har avlidit efter en tids sjukdom. Bengt som föddes 1941, dog strax före sin 80-årsdag.

Vi är många som lärt känna och uppskattat Bengt som nära vän och ordförande i vår förening. Med stor entusiasm började han sin bana som ordförande 2002. Med iver, vilja, kraft och ett fantastiskt engagemang ledde han föreningens verksamhet under 14 år. Han fick vara med om tre jubileer varav det första genomfördes 2002 när Neuroförbundet Göteborg firade 50 år med jubileumsskrift och stor fest. Med på festen var då även Svante Bursie med fru. Svante var son till grundarna Herman och Ingegerd Bursie. Några år senare 2007 genomförde Riksförbundet sitt 50 årsfirande på Liseberg och 2012 firade Neuroförbundet Göteborg 60 år.

Det som kännetecknade Bengt var hans stora medkänsla med våra medlemmar. Han arbetade gärna med intressepolitiska frågor och gav även stöd och hjälp till enskilda medlemmar. Neuroförbundets viktigaste frågor är kamratstöd, ge service till medlemmar och att vara opinionsbildare för att påverka politiker och beslutsfattare, så att vi som har en neurologisk diagnos får rätt vård och rätt rehabilitering vid rätt tid i livet. Bengt hade många möten med politiker och skrev flitigt brev till dem med anledning av bland annat indragningar av el-rullstolar och minskade resurser till neurosjukvården. En viktig fråga som drevs med framgång var bevarandet av Neuromuskulärt Centrum på Sahlgrenska. Andra frågor som låg honom varmt om hjärtat var: Projektet Barn som anhöriga, rehabkonferenser, konstföreningen KonstArten, Very Special Arts (VSA), utställningar på Stadsbiblioteket tillsammans med andra föreningar inom rörelsehinderområdet och brukarrådet inom neurosjukvården. Bengt lyckades också ro iland projektet “Flickan som trodde på sina drömmar” av Ewa Harringer. Listan är lång. En annan hjärtefråga var Strannegården, där Bengt lade ner ett fantastiskt arbete med att verka för förbättringar av inomhus- och utomhusmiljön. Han ansvarade även för rekryteringen av personal under sommarsäsongerna och däribland någon som kunde leda aktiviteter med konstnärlig inriktning. Bengt målade själv gärna tavlor. 

Vi i styrelsen och på kansliet är mycket tacksamma för allt Bengt gjort för våra medlemmar, för verksamheten på Strannegården och för att utveckla Neuroförbundet Göteborg. Bengt har gett oss en bra grund att jobba vidare på och vi bevarar hanns minne.

Kent Andersson ordförande

 

Om oss

Vi är en ideell och politiskt obunden organisation. Vårt uppdrag i huvudsak är samhällspåverkan, medlemsvård och stöd till forskning.
Vi medverkar till att bryta isolering och skapa gemenskap för våra medlemmar. Hos oss finns möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter.
Vi arrangerar medlemsmöten, föreläsningar om angelägna ämnen, rehabiliterande idrottsverksamheter, trivselaktiviteter,  resor och utflykter, mm.

 

Som medlem i Neuroförbundet Göteborg har du,
utöver riksförbundets förmåner även tillgång till:

  • Kostnadsfri tillgång till Kompassen som är vår lokala råd & stödverksamhet.
  • Du får vår medlemstidning Kontakten 9 gånger per år där du bl.a. får information om våra aktiviteter och träffar. 
  • Möjlighet till rekreation på vår anläggning i Onsala, D & J Strannegården
  • Möjlighet att ansöka om att låna vår andelslägenhet på Teneriffa. (Gäller i första hand medlemmar med MS)