Forskargruppen i Linköping under ledning av överläkare Emmanuel Bäckryd har påbörjat sin forskning kring mekanismerna bakom neuropatisk smärta och kan nu, bland annat tack vare Neuros stipendium, fortsätta analysera proteinmönstret i ryggmärgsvätska, blod och saliv från patienter med långvarig neuropatisk smärta. Proverna är insamlade men finansiering behövs för fortsatta analyser. Roger Lindahl från Neuro delade ut stipendiet. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro

Forskning om neuropatisk smärtas orsak fick stort Neurofondsbidrag

, Håkan Sjunnesson

Neurostödd forskning Smärt- och Rehabiliteringscentrum i Linköping får ett av Neurofondens två stora forskningsbidrag 2019 för forskning om långvarig neuropatisk smärta.

- Det är en spännande dimension att få forskningsbidrag från en medlemsorganisation som Neuro, med många medlemmar som lever med neuropatisk smärta, säger överläkare Emmanuel Bäckryd.

Varje år delar intresse- och patientorganisationen Neuro ut forskningsbidrag till ett 50-tal olika angelägna forskningsprojekt inom sfären neurologi. Ett av de två stora bidragen på 400 000 kronor 2019 delades ut den 24 oktober vid ett vetenskapligt seminarium på Smärt- och rehabiliteringscentrum i Linköping.

Går inte att medicinera bort idag

Enligt mottagaren och överläkare Emmanuel Bäckryd i Linköping, finns det idag många patienter med långvarig smärtproblematik som tyvärr inte går att medicinera bort med dagens kunskap och mediciner. Det handlar då om att lära sig leva med den smärt som inte är behandlingsbar med läkemedel. Och när man inser att den inte är farlig, kan den vara lättare att hantera.

- Det finns helt enkelt inte läkemedel som fungerar tillräckligt bra. Och det är naturligtvis en av målsättningarna med mitt och vårt arbete här på smärtcentrum.

- Att vi med forskningen ska försöka förstå vilka mekanismerna är och vad det är i kroppen som orsakar den långvariga neuropatiska smärtan, säger Emmanuel Bäckryd. Han berättar att deras forskningsteam nu har ett omfattande arbete framför sig att analysera mängder av prover från smärtpatienter och friska personer som ingår i kontrollgruppen. Det handlar om ryggmärgsvätska, blodprov och salivprov.

400 000 kronor till smärtforskning

Stipendiet på 400 000 kronor från Neuro förmedlades av Roger Lindahl, handläggare för forskning och rehabilitering på förbundet Neuro. Han är också sekreterare i forskningskommittén som beslutar om de årliga utdelningarna från Neuro.

- Neuros forskningskommitté vill i år lämna forskningsbidrag till forskning inom den neurologiska sfären som sträcker sig över olika diagnoser. Och ett symtomområde som behöver beforskas är den långvariga neuropatiska smärtan, för att utröna vad den beror på, säger Roger Lindahl och fortsätter:


Många Neuromedlemmar lider av smärta

- Den neuropatiska smärtan är ett oerhört stort problem för många av Neuroförbundets medlemmar. Hälften av de svarande i senaste stora medlemsundersökningen bland medlemmarna i Neuro, beskrev problem med långvarig smärta.

- Och de gånger Neuro har anordnat konferenser om smärtproblematik runt om i landet, är det många som kommit dit med förhoppningen om att forskningen kanske kommit lite längre och att det finns något nytt halmstrå att gripa tag i, som ger ny framtidstro.

- Det här är ett oerhört angeläget forskningsområde, sa Roger Lindahl till Emmanuel Bäckström, när han lämnade över checken på 400.000 kronor.

Överläkaren Emmanuel Bäckryd tog tacksamt emot stipendiechecken, som kommer väl till pass. Bland annat för att delavlöna en av forskarna som nu ska studera och analysera en stor mängd insamlade prover från smärtpatienter och friska personer, för att se vad som skiljer sig åt.Emmanuel Bäckryd är redaktör för en ny stor heltäckande bok om smärta i två band.Överläkare Emmanuel Bäckryd är en av redaktörerna till två nya stora heltäckande böcker om smärta på svenska. Del ett har kommit ut och del två kommer 2020. Foto: Håkan Sjunnesson

Varför vissa får långvarig smärta

- Vi vill komma ett steg närmare smärtgåtans lösning. Vad är det som händer i kroppen när smärtan går från akut fas till en långvarig. Att skadade celler i nervtrådarna sänder signaler som hjärnan uppfattar som smärta vet vi. Men vad beror det på att vissa och inte alla patienter med nervskada får neuropatisk smärta? Frågar sig Emmanuel Bäckryd.

Vad är det som händer i kroppen på patienter som utvecklar långvarig neuropatisk smärta. Vad kan man mäta i jämförelse med människor som inte har långvarig smärta? Kan man hitta några skillnader i ryggmärgsvätskan mellan friska och sjuka personer?

Forskarteamet i Linköping kommer alltså att analysera en rad olika komponenter i spinalvätskan i ryggmärgen, i blodprov och från personernas saliv. Dessa finns redan insamlade från många personer med långvarig neuropatisk smärta och friska personer i både Sverige och England.

- Eftersom det är svårt att samla in ryggmärgsvätska som omger ryggmärg och hjärna, är provmaterialet tämligen unikt i sitt slag, enligt överläkare Bäckryd. Projektet inbegriper även samarbete med en forskningsgrupp i Oxford, samt medverkan i Tromsö Pain Study.

Två miljoner i Sverige drabbade

Långvarig smärta drabbar cirka 20 procent av befolkningen i Sverige, alltså 2 miljoner personer bara i Sverige. Så behovet av ny kunskap och nya läkemedel är stort. Till skillnad från behandlingen av akut smärta, finns idag få effektiva läkemedel mot långvarig smärta, och de som finns är behäftade med besvärande biverkningar och/eller beroendepotential.

För att utveckla bättre läkemedel, behöver man bättre förstå den långvariga smärtans biologiska mekanismer hos människa.

Enligt överläkare Bäckryd har det visat sig svårt att översätta fynd från djurförsök till människa, och en djupare förståelse av den långvariga smärtans mekanismer kräver därför förmodligen att man mäter biologiska skeenden i form av ”proteinmönstret” i olika kroppsvätskor från patienter.

Neuroordförande hoppas på tänkbara läkemedel

Neuro stödjer alltså denna forskning med 400 000 kronor, ett i förbundets ögon stort bidrag och inte minst förbundets ordförande Lise Lidbäck välkomnar forskargruppens arbete. 

- Vi tror att denna satsning i framtiden möjliggör att få fram efterlängtade läkemedel och andra behandlingsmetoder för människor med långvarig neuropatisk smärta. För varje dag med smärta är en dag för mycket och det vill vi på Neuro förändra, säger ordförande Lise Lidbäck.

Neuropatisk smärta kan registreras på många platser i hjärnan. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMediaNeuropatisk smärta kan registreras på många platser i hjärnan. Utdelningen av Neuroforskningsstipendiet på 400 000 kronor till överläkare Emmanuel Bäckryds forskningsteam i Linköping (t.v.) Roger Lindahl från Neuro delade ut checken. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro
Utdelning till Emmanuel Bäckryd till vänster. Roger Lindahl från Neuro delade ut.

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Bli medlem idag!

Rådgivning & stöd, gemenskap och opinionsbildning. För 32 kronor i månaden.

Jag vill gå med idag!

Stöd oss

Ge ett bidrag till kampen mot neurologiska sjukdomar.

Ge en gåva