En kompass foto:pixabay.com
Foto: pixabay.com

Kompassen Råd & Stöd

Kompassen är en av våra viktigaste verksamheter inom Neuroförbundet Göteborg och vänder sig till dig som behöver: Råd & Stöd - Information - Hjälp med ansökningar ur fonder m.m.

Kompassen började som ett projekt men är numera en del av föreningens ordinarie verksamhet och utgörs av tre delar:

  • Kompassens Råd och Stödverksamhet går ut på att hjälpa dig hitta rätt i ditt liv med tanke på din funktionsnedsättning och de förutsättningar som finns.

  • Kompassen informerar om dina rättigheter, olika stödinsatser av både praktisk och ekonomisk natur, pension, hjälpmedel, bilstöd, lagen om LSS & LASS, m.m.

  • Kompassens tredje viktiga del är kamratstöd - helt kort, någon att prata med.

Kontaktperson: Caroline Persson.

Om Caroline: Hon är beteendevetare med kandidatexamen i psykologi, samtalspedagog och certifierad handledare i sorgbearbetning. Hon har även kompletterat med de viktigaste lagarna som hon behöver kunna i arbetet med Kompassen.

Telefon: 031-711 38 04
Telefontid: måndag till torsdag 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Mejl: kompassen.gbg@neuro.se

Besök endast med tidsbokning!

 

Här kan du läsa Carolines senaste artiklar som publicerats i vår medlemstidning Kontakten.