Intressepolitisk fråga - Färdtjänst

Många medlemmar har hört av sig till oss i styrelsen om ­Göteborgs nya färdtjänsttaxor som infördes i februari 2024. Desirèe Chalmers lyfte frågan i vår arbetsgrupp för intresse­politiska frågor och vi har skickat en skrivelse till kommunalrådet för funktionsstöd Marie Brynolfsson med följande budskap.


Vi i Neuro är fullt medvetna om att det är ekonomisk tufft för kommuner och regioner idag och förstår att man ser över möjligheten att reglera taxesystem. Samtidigt måste det politiska styret beakta att funktionsnedsatta ofta har låga inkomster och små marginaler. Orättvist höga taxor innebär att det blir svårare för dem att leva ett aktivt liv.

Med de nya färdtjänsttaxorna som infördes från den 1 februari kostar en resa mellan 51 och
77 kr beroende på längd och tid som man väljer att åka och med en maxtaxa på 1 024 kr/­månad. Om man jämför detta med motsvarande avgift för kollektiv­trafiken så är periodkostnad per månad 835 kr vid köp av ­”månadskort”.

För den som reser mycket blir det då en kostnad på 12 288 kr om året för färdtjänst medan den som kan åka med kollektivtrafiken får en kostnad på 10 020 kr i zon A. För gemene man kan det låta som en liten differens men så är det inte för den som till exempel har aktivitets- eller sjukersättning och/eller blivit av med jobbet. Då kan höga taxor leda till isolering eftersom det blir alltför dyrt såväl att utföra ärenden som att delta i meningsfulla aktiviteter.

Vi ser det som en självklarhet att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på lika villkor som ­gemene man. Därav behöver den politiska ambitionen vara att utjämna skillnader i taxor mellan ”vanliga” kollektiv­trafikresor och anpassad ”kollektiv­trafik”.

Det känns fel och orättvist att den som är beroende av färdtjänst dessutom begränsas av ett maxantal beviljade resor med en grundtilldelning på 57, det vill säga cirka en resa i veckan. Här frågar vi oss vem i övrigt hade accepterat att inte kunna göra det man vill när man vill?

Med förhoppning om en ökad förståelse för våra medlemmars behov föreslår Neuro Göteborg att färdtjänstfrågor flyttas från Statsmiljöförvaltningen till Förvaltningen för funktionsstöd som redan har ett funktions­hinderperspektiv.

Vi vädjar samtidigt till det ­politiska styret att öka anslagen till färdtjänsten för att minska på orättvisor och möjliggöra en jämlik förutsättning för delaktighet.


Hör gärna av dig till oss om du själv upplevt problem med färdtjänsten.

Vår arbetsgrupp för intresse­politik med Linda Mathiasson som sammankallande fortsätter att bevaka frågan.

Kent Andersson
ordförande