Guillain-Barrés syndrom (gbs)

Guillain-Barrés syndrom, (gbs) är en akut autoimmun polyneuropati med symtom som förlamning i armar och ben. Tillståndet kommer snabbt och tilltar under loppet av dagar eller veckor.

Eftersom sjukdomen i allvarliga fall kan ge andningsbesvär och oregelbundna hjärtslag behöver personer med gbs observeras på sjukhus.

Synonymer till gbs

  • akut inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (AIDP).
  • Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

Symtomen kan gå över av sig själv, men i de flesta fall ges behandling med immunoglobuliner eller plasmaferes som påskyndar förbättringen. Trots behandling får ca 15 procent bestående nervpåverkan.

Guillain-Barrés syndrom är den vanligaste orsaken till akut polyneuropati i Sverige och drabbar ca 1-2 personer per 100 000 varje år.

Källa: Wikipedia, Läkartidningen

Prenumerera på Neuros nyhetsbrev

Anmäl dig här

Var god ange en giltig e-postadress

Prenumerera