Bild på ett par mjuka skor som går på grovt grus, bilden är lite oskarp och kan förmedla känsla att gå med smärta.
Foto: Pixabay.com

Digital föreläsning om neuropatisk smärta

Neuro startar veckan med Neuropromenaden genom att bjuda in till en lärorik digital föreläsning om en forskningsstudie kring neuropatisk smärta. Ett symtom som är vanligt vid diagnosen polyneuropati, men det förekommer även vid flera neurologiska diagnoser som exempelvis MS.

Forskningsstudien som Neurofonden har gett bidrag till, fokuserar på smärta vid polyneuropati.

Vi välkomnar dig som är intresserad, själv har neuropatisk smärta eller arbetar inom vård- och omsorg och har kontakt med personer som har neurologiska diagnoser.

Talar gör Magnus Thordstein, universitetssjukhus-överläkare och forskare (docent, bitr. lektor) inom Klinisk neurofysiologi vid Universitetssjukhuset i Linköping, där han bland annat studerar neuropatisk smärta.

.

Du kommer få ta del av det senaste inom följande områden:

  • översikt av neuropatisk smärta
  • pågående forskning kring smärta vid polyneuropati
  • behandlingsmöjligheter
  • Frågor och svar

Moderator är Håkan Sjunnesson, redaktör inom Neuro.

När: Fredag 7 maj 2021 publicerar vi den inspelade föreläsningen.
Du kan sedan se den när det passar dig.

Vänligen godkänn marketing cookies för att kunna se videon

Var: Se föreläsningen på YouTube.

Övergripande svar på frågor

Vi fick in en hel del frågor inför föreläsningen. Några av dem svarar Magnus Thordstein på i inspelningen. Men personliga diagnos- och läkemedelsfrågor måste du ta med en läkare som har undersökt dig och har en helhetsbild av din hälsa. Här nedan har Magnus Thordstein svarat övergripande på frågor om symtom och behandling.

Angående olika typer av symtom:

Om man har symtom som oroar och/eller inte har en uppenbar orsak, bör man söka råd. I första hand görs detta inom primärvården, vid behov kan neurolog/smärtläkare behöva konsulteras.

Angående olika typer av behandling:

De idag etablerade behandlingarna är huvudsakligen farmakologiska (läkemedel) respektive fysioterapeutiska (sjukgymnastik). Om man fått prova sådana utan tillräcklig effekt eller fått ej tolererbara biverkningar, kan i sällsynta fall ryggmärgsstimulering via inopererad stimulator provas. Men detta kan bara bli aktuellt vid mycket svåra symtom.

De tekniker vi utvecklar vid Universitetssjukhuset i Linköping är icke-invasiva, vilket innebär att stimuleringen sker utan att någon operation behöver göras. De ger vanligen inga-, i vart fall inga allvarliga biverkningar och kan därför provas mer liberalt. Ingen av teknikerna är ännu etablerad i rutin-sjukvård.

Skulle man ändå vilja komma i fråga för ett behandlings-försök, kan man diskutera med sin ordinarie läkare vilken, om så bedöms rimligt, kan sända en remiss till oss.

Bli medlem eller givare till Neuro!

Varmt stort tack till alla våra medlemmar och givare! Ni är avgörande för vår verksamhet och bidrar till att vi kan ge råd och stöd, exempelvis i form av föreläsningar, erbjuda gemenskap med våra aktiviteter, påverka beslutsfattare och ge stöd åt forskning inom neurologiska sjukdomar.

Dela inbjudan vidare till vänner och kollegor som du tror kan vara intresserade av föreläsningen.

Varmt välkommen!

Innehållsansvarig: Helene Landersten