Skärmbild från startsidan på Svenska neuroregister
Delregister som ingår i Svenska neuroregister. Registret för Epilepsikirurgi kommer på plats under våren 2022.

Viktigt att ingå i det nationella kvalitetsregistret

I Sverige finns ett nationellt kvalitetsregister, Svenska neuroregister, där det ingår flera delregister för neurologiska diagnoser. Vet du om du ingår i ett delregister för din diagnos?

Syftet med de olika delregistren är att fungera som viktiga verktyg för att förstå hur ett antal svåra sjukdomar bäst ska behandlas, men även ta tillvara patienternas upplevelse av sitt mående.

Genom att be sin neurolog att inkludera en i registret för sin diagnos, får man en förbättrad klinisk uppföljning, men bidrar även till en samlad nationell erfarenhet och uppföljning av hur olika behandlingar fungerar. Det är viktiga förutsättningar för att förbättra den framtida vården i hela landet.

Här förklarar Jan Hillert vad som är syftet med Svenska neuroregister. Jan Hillert är registerhållare för Svenska neuroregister och professor i neurologi.

Vänligen godkänn marketing cookies för att kunna se videon

 

Innehållsansvarig: Helene Landersten