Samarbetspartners

Neuroförbundet har många beröringspunkter med omvärlden.

När man som Neuroförbundet företräder medlemmar och deras intressen är det viktigt vilka man väljer att samarbeta med.

Rabatter och påverkan

Förbundet samarbetar med externa aktörer på sätt som bäst gagnar våra medlemmars intressen. Det kan röra sig om allt från avtal om rabatterbjudanden från företag till avtal om samarbeten kring påverkansarbetet med andra organisationer. Förbundet tar varje gång ett samarbetsavtal sluts de hänsyn som saken kräver, inte minst för att undvika ett otillbörligt eller ett alltför starkt beroendeförhållande till den man sluter avtal med.

Vi har sedan flera år tillbaka en policy som klargör i vad mån och på vilka grunder samarbete med exempelvis läkemedelsindustrin får ske. I samarbeten med läkemedelsföretag följer Neuroförbundet LIFs riktlinjer.

Läkemedelsföretagen är sammanslutna i Läkemedelsindustriföreningen (LIF) som har tagit fram etiska riktlinjer för den här typen av samarbeten och Neuroförbundet har valt att följa dessa från sin sida av samarbetet.

Nationellt

Neuroförbundet är representerat inom bland annat följande företag, myndigheter och organisationer:

 • Apotekets nationella handikappforum
 • Arbetsmiljöverkets samrådsgrupp
 • Boverket
 • BQR, rådet för byggkvalitet (Bygg klokt)
 • Bygg klokt
 • EIDD Sverige
 • Folksam – försäkringssamarbete
 • FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd)
 • Funka utan skam (Assyriska riksförbundet)
 • HHF – Handikapphistoriska föreningen
 • HI:s utvecklingsråd för arbete med boende
 • Konsumentverkets handikappråd
 • LIFs organ för läkemedelsföretag och org.
 • Lika Unika
 • Mobilitetscenter
 • Nikola-HI (inkontinensområdet)
 • NKS-projektet (Nya Karolinska Sjukhuset)
 • Regeringens handikappdelegation
 • RHOS (Rörelsehinderorg. Samverkan)
 • SJ:s handikappråd
 • Socialstyrelsens referensgrupp för små och mindre kända handikappgrupper
 • SIS - Standardiseringen i Sverige
 • Stiftelsen bistånd till rörelsehindrade i Skåne
 • Stiftelsen Fokus
 • Stiftelsen Norrbacka Eugeniastiftelsen
 • Stiftelsen Valjeviken
 • Stiftelsen Vintersol
 • SVCR – Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • Unicum, nordiskt center för design-för-alla
 • Övervakningskommittén för nationella strukturfondsprogrammet

Internationellt

Neuroförbundet bedriver internationellt samarbete med följande organisationer:

 • Nordiska MS Rådet
 • Nordiskt Parkinsonråd
 • Huntington Norden
 • Nordiska rådet för MG
 • European MS Platform
 • European Parkinson´s Disease Associations
 • European Alliance of Muscular Disorders Associations
 • European Huntington Associations
 • Multiple Sclerosis International Federation
 • International Alliance of ALS
 • International Huntington Association
 • The International Cerebral Palsy Society

Postkodlotteriet

Postkodlotteriets utdelning underlättar livet vid neurologisk diagnos. 

Diagnosstödjare är en av våra verksamheter som stöds av PostkodLotteriet

 • Diagnosstödjare är en medlemsförmån tänkt att ge alla medlemmar ett stöd och en enkel väg till bra och kostnadsfri rådgivning kring sjukdomar, vård- och behandlingsfrågor, rehabilitering, aktuell forskning med mera.

Swedbank Robur Humanfond

Ett varmt tack till dig som sparar i Humanfond! Ditt sparande bidrar till vårt viktiga arbete. Neuroförbundet vill tacka alla er som genom fondsparande stöttar vårt viktiga ideella arbete.

Innehållsansvarig: Kristina Niemi