En injektionsspruta med grön vätska i. Foto.
Genom att leta efter molekylära släktingar till botulinumtoxiner i en gigantisk gendatabas, har forskaren Pål Stenmark hittat en helt ny variant av botulinumtoxinet. Foto: Pixabay.

Botulinumtoxin: ett gift och ett läkemedel

Pål Stenmark, professor i biokemi vid Stockholms universitet, ser botulinumtoxin – världens farligaste gift – som en legobyggsats han kan förändra så att det får nya funktioner. Ett mål är att få fram nya och effektivare läkemedel, bland annat mot smärta.

Hans forskargrupp testar att bygga om olika botulinumtoxiner så att de ska fungera bättre som läkemedel mot exempelvis migrän, svettningar och olika former av krampande muskler.

Arbetar på att omvandla giftet till flera läkemedel

Dessutom försöker gruppen få fram toxiner som kopplar till nerver som förmedlar smärta, så kallade sensoriska nerver. Kan toxinet förlama sensoriska nerver kommer det att fungera som ett smärtläkemedel.

– Vi tycker att det är roligt att bygga om de här toxinerna, så att de påverkar nervcellerna på många olika nya vis, säger Pål Stenmark enligt en intervju för Stockholms universitet.