Kurva som visualiserar ökande smärta
Foto: Pixabay

Ryggmärgsstimulering kan användas om inget annat hjälper

MTP-rådet (Medicintekniska produktrådet) har på uppdrag av regionerna utvärderat produkter för ryggmärgsstimulering, det vill säga elektrisk stimulering av ryggmärgen för att lindra långvarig smärta.

MTP-rådet rekommenderar regionerna att avstå från generell behandling med ryggmärgsstimulering eftersom det saknas klinisk evidens som visar på positiva hälsoeffekter. Det finns dock tre produkter som kan användas när konventionell smärtbehandling inte hjälper. Skriver Neurologi i Sverige.

Om ryggmärgsstimulering

Ryggmärgsstimulering innebär att en dosa, lik en pacemaker, implanteras under huden vid ryggslutet och via en elektrod skickar elektriska impulser in i ryggmärgen. Impulserna blockerar smärtsignalerna att nå hjärnan och på så sätt upplever patienten en smärtlindring. Stimulatorn kan programmeras och anpassas efter patientens behov.

Om MTP-rådet

MTP-rådet verkar för ordnat införande av medicinteknik och är regionernas samverkansmodell för medicinteknik inom Nationellt system för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård.