En man som tar sig om nacken. Foto.
MTP-rådet granskar ett urval av nya medicintekniska produkter som bedöms vara särskilt viktiga att ta ställning till. Foto: Peder Björling.

TLV ska utvärdera produkter för ryggmärgsstimulering

Elektrisk ryggmärgsstimulering är ett alternativt till läkemedelsbehandling vid svårbehandlad smärta.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska enligt Läkemedelsvärlden göra en hälsoekonomisk utvärdering av flera produkter för elektrisk ryggmärgsstimulering.

Detta efter ett uppdrag från Medicintekniska produktrådet, MTP-rådet.

För att lindra vissa svåra smärttillstånd hos patienter som inte svarar på vanlig behandling kan man använda ryggmärgsstimulatorer. Detta ska kunna leda till en minskad läkemedelsbehandling och en förhöjd livskvalitet.

En ryggmärgsstimulator är ett inopererat batteri som sänder ut elektriska impulser via elektroder. Ryggmärgsstimulatorn blockerar smärtsignalerna hos patienten.

Ett av områdena där ryggmärgsstimulering kan användas är till exempel neuropatisk smärta. Ett vanligt symtom vid många neurologiska diagnoser.