Bokens framsida som är blå med vit text. Skärmdump.
En mycket ambitiös lärobok om långvarig smärta, enligt recensenten. Bild: Liber.se

Efterlängtad lärobok om långvarig smärta

Långvarig smärta. Smärtmedicin vol 2. Emmanuel Bäckryd och Mads U Werner (redaktörer).

Boken recenseras i Läkartidningen av Gunilla Brodda Jansen, docent, överläkare, rehabiliteringsmedicin och smärta; medicinsk rådgivare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Ur recensionen:

"Ett praktverk, eller referensverk om man vill, inte en bok om smärta för den som vill veta lite mer. Men det är en bok som behövs, då kunskapen om smärta inom hälso- och sjukvård vacklar betänkligt."