Kvinna som går och står med stöd av stavar.
Segmentell rörelsesmärta innebär uttalad central smärta i ryggen, som sprider sig bandformigt åt båda sidorna. (Modellen på bilden har inte något samband med texten på sidan.) Foto: Peder Björling.

Segmentell rörelsesmärta

Segmentell rörelsesmärta förkortas SRS och är en undergrupp till långvarig ryggsmärta, där smärttillståndet kan kopplas till förändringar i ett eller flera rörelsesegment,

Ett segment består av två ryggkotor och den disk, de ledband och muskler som ligger emellan. Segmentell betyder att smärtan kan komma från såväl disk som leder, ledband, muskler eller nerver.

Vem får segmentell rörelsesmärta, SRS?

Det finns flera orsaker till SRS. Segment kan skadas vid en olycka. Medfödd överrörlighet i flera leder kan ge smärtor från segmenten.

Det finns också okända anledningar till SRS. Förhoppningsvis kan framtida forskning ge ökad kunskap.

Hur yttrar sig SRS?

Besvären består i uttalad central smärta i ryggen, som sprider sig bandformigt åt båda sidorna. Den kan ibland uppstå plötsligt vid till exempel ett snedsteg, idrottsskada eller vid bilåkning på ojämn väg.

Symtomen kan stråla ut i stjärt, höft, ben och fot. Att sitta eller att stå stilla förvärrar smärtan i ryggen och de utstrålande symtomen.

Läs här om kronisk smärta.

Behandling av SRS

Det finns olika former av smärtstillande läkemedel som kan användas med varierande effekt. Multimodal rehabilitering i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) har en klar effekt på kronisk ländryggssmärta.

För segmentell rörelsesmärta rekommenderas att man börjar med ett bålstabiliserande rehabprogram och multimodal rehabilitering, om det finns tillgängligt. Om förbättring efter en period av sex månader uteblir, kan kirurgi övervägas.