Uppsala slott och klockan

Välkomna till Neuro Uppsala län

c/o Bo Wedin - Bergslagsresan 10 - SE

070-295 89 30 - uppsala-lan@neuro.se

Vi är ett länsförbund inom Neuro och består av fyra lokalföreningar och en intresseförening

Enköping-Håbo, Nord-Uppland, Rehab C-län.

Uppsala Knivsta, Östhammar


Neuro Uppsala Län är som ett paraply och har de lokala och intresseföreningarna under sig. Samabetar och stöttar de lokalföreningarna Arbetar för att bli synliga för regionens politiker och göra oss hörda. Vi är till för personer med olika funktionsvariationer. Förbättra neurologivård och kollektivtrafik. Samt arbetar för medlemsaktiviteter. Som bussresor och föreläsningar.

RehabC-län Neuro Rehab C-län driver frågor för tillgång till habilitering/rehabilitering samt möjlighet till   friskvårds- och idrottsaktiviteter för personer med neurologisk sjukdom eller skada i Uppsala län.

Enköping-Håbo, Nord-Uppland, Uppsala- Knivsta och Östhammar 

Vi är  ideella och fristående organisationer som styrs av er som medlemmar. Vi arbetar för att förbättra livssituationen för människor med neurologiska sjukdomar eller skador, och för deras anhöriga och närstående. Vi arbetar med fysisk tillgänglighet i offentliga byggnader. Med tillgänglighet i naturen.