Bild på Kaplansgården, Härkeberga - Enköping. Foto:Lennart Dahlqvist

Välkomna till Neuro Enköping-Håbo

c/o Sven Tukia - Fageråsvägen 8B - 749 48 Enköping SE

- enkoping-habo@neuro.se

Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem. Vi arbetar för att förbättra livssituationen för människor med neurologiska sjukdomar eller skador, och för deras anhöriga och närstående.

Viktigt för oss är att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap, att ge medlemmar och deras närstående möjlighet att träffas. Vi arrangerar medlemsmöten, föreläsningar om angelägna ämnen, rehabiliterande idrottsverksamheter, utflykter och annan rekreation.

Läs om vad vi gör här på hemsidan, och välkommen att kontakta kansliet eller någon av våra kontaktpersoner om du vill veta mer!