Höstfoto med träd längs Fyrisån
Höstfoto med träd längs Fyrisån

Välkomna till Neuro Uppsala Knivsta

c/o Kansliet - SE

Besöksadress: Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala

073-068 61 77 - uppsala-knivsta@neuro.se

Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem. Vi arbetar för att förbättra livssituationen för människor med neurologiska sjukdomar eller skador, och för deras anhöriga och närstående.

Viktigt för oss är att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap, att ge medlemmar och deras närstående möjlighet att träffas. Vi arrangerar medlemsmöten, föreläsningar om angelägna ämnen, rehabiliterande idrottsverksamheter, utflykter och annan rekreation.

Läs om vad vi gör här på hemsidan, och välkommen att kontakta kansliet eller någon av våra kontaktpersoner om du vill veta mer!