Medlemskassan

Neuro Uppsala länsförbunds Medlemskassa, Rekreation och Rehabilitering

För medlemmar och nära anhöriga i Neuro Uppsala länsförbunds lokalförening, har möjlighet att söka medel ur medlemskassan och gång per år.

Resor: 50% av kostnaden upp till 20 000 kr, max bidrag för en resa per hushåll är 10 000 kr.

Vad kan man få bidrag till, några exempel:
- Resor utomlands och inom Sverige
- Hyra av träningsredskap, max ett år
- Egenavgift för träning i varmbad, max ett år
- Massage
- Gymkort
- Spa vistelse
- Egenavgift hjälpmedel
- Yoga
- Egenavgift kurser
- Tavelmålning
- Fotvård
- Egenavgift, träning på rekreationscenter
- Ridning

Ansökningsperiod:  
Året runt och beslut tas och gång i månaden.

Årsinkomst:   200 000 kr för ensamstående.
    400 000 kr för personer i samma hushåll.

Beviljade medel:  
Betalas ut efter att kvitton / faktura skickats in.

Ansökan skickas till:   Neuro Uppsala länsförbund c / o Per-Åke Moberg
    Fågelvägen 17 815 44 Tierp

Upplysningar om   Telefon: 0295-123 46, 070-517 56 30
Medlemskassan:   E-post: perake@bredband2.com


Ansökningsblankett

Jag söker för:        
         
År:        
         
Månad:        
         
Namn:        
         
Adress:        
         
Postnummer:        
         
Ort:        
         
Telefon:        
         
E-post:        
         
Medlemsnummer:        
         
Födelseår:        
         
Gäller ansökan anhörig, vem är du anhörig till?        
Namn:        
         
Vilket belopp söker du?        
         
Har du sökt andra bidrag?        
         
Om ja, vilket belopp?        
         
Senaste bruttoinkomsten:        


Har du inte möjlighet att skriva ut, kontakta kassör Per-Åke Moberg
tfn 0293-123 46, 070-517 56 30, e-post perake@bredband2.com

Bidragsansökan avser: