En glasburk och tre små travar med mynt framför en grönskande bakgrund. Foto.
Sök bidrag från Neuro Uppsala länsförbund. Foto: Nattanan Kanchanaprat, Pixabay .

Medlemskassan – stöd till rekreation och rehabilitering

Neuro Uppsala länsförbund kan lämna bidrag till rekreation eller rehabilitering. Medlemmar i Neuros alla föreningar i Uppsala län är välkomna att söka!

Att ha en neurologisk diagnos kan vara svårt på olika sätt, både för den drabbade och för närstående. Ofta påverkas ekonomin negativt. Genom vår medlemskassa kan vi lämna bidrag till de som mest behöver ekonomiskt stöd för rekreation och rehabilitering.

Behörig att söka

Medlem i en Neuroförbundet-förening inom Uppsala län som har en årsinkomst på högst 240 000 kr kan söka bidrag. Årsinkomst i samma hushåll får ej överstiga 480 000 kr.

Ansökningsperiod

Ansökan kan lämnas in under hela året. Beslut om bidrag fattas inom två månader från mottagen ansökan.

Ändamål

Bidrag kan sökas för olika typer av rekreation eller rehabilitering. Några exempel är:

  • Avgift för träning på gym eller i bassäng, max en årsavgift
  • Hyra av redskap, max en årsavgift
  • Egenavgift för hjälpmedel
  • Egenavgift för kurser
  • Kostnader för träning på rehabiliteringscenter inom och utom Sverige

Utbetalning av beviljade medel

Bidrag betalas ut i efterhand då kvitton eller faktura har skickats in. För resor beviljas del av kostnaden beroende på brutto inkomsten. 

Ansök så här

Du ansöker på blanketten som finns som en pdf-fil längst ner på sidan. Skriv ut blanketten och fyll i den. Vill du hellre beställa hem en pappersblankett fyller du i beställningsrutan istället.

Du kan skanna den ifyllda blanketten och mejla den till oss på: medlemskassan@neuro.se 

Det går också bra att skicka ansökan per post till: Neuro Uppsala länsförbund, c/o Per-Åke Moberg, Fågelvägen 17, 815 44 Tierp

Har du frågor om Medlemskassan?

Kontakta oss på medlemskassan@neuro.se eller  070 - 517 56 30.

Tack för din beställning!