Upplandsstiftelsen

Vi jobbar med tillgänglighet både ute i våra områden, men även i form av information. För oss är det självklart att det ska finnas platser dit man kan åka för att vandra, fiska eller ha pick-nick även för dig som är rörelsehindrad eller har barnvagn. Därför arbetar vi med tillgänglighet på plats i några av våra områden. Men det är även viktigt med detaljerad information inför besöket. Vill du ha mer detaljerad information innan du åker ut i naturen?