Här finns Neuro i Uppland

Neuro arbetar både lokalt och rikstäckande för att förbättra livssituationen för människor med neurologiska diagnoser, och för deras anhöriga och närstående.

Neuro Uppsala länsförbund har fyra Neuro-föreningar. Föreningarna ordnar medlemsträffar och aktiviteter, och de arbetar med Neuros intressefrågor i kommunerna.

Neuro Uppsala länsförbund arbetar på regionnivå och stödjer medlemsföreningarna. Frågor vi driver är bland annat tillgång till rehabilitering, bättre möjligheter till egenträning och enklare kontakter med vården.

Läs om de olika föreningarna och vad vi gör i foldern om Neuro Uppsala län här nedanför.