Styrelsen 2019

Styrelsen för Neuro Falun och Norra Dalarna, vald på årsmötet 2019.

Ordförande: Mariana Sörbergs, Mora tel. 073-951646
Sekteterare: Barbro Ödlund, Falun tel. 070-3044390
Kassör: Karin Markedal, Falun tel. 023-26079
Ledamöter:
Marie Eriksson, Linghed tel. 070-3292550
Lena Göräng, Falun tel. 070-6863221
Irene Hansson, Malung tel. 070-5641178
Maria Palmkleven, Malung tel. 073-9920876
Gun Rönningen, Grycksbo tel. 073-1831447
Anna Stina Sahlkvist, Falun tel. 070-3216387