Om Neuro Falun och Norra Dalarna

Neuro Falun och Norra Dalarna verksamhet bygger på:

  • att genom möten, utskick och andra kontakter ge medlemmarna en adekvat information om deras rättigheter och skyldigheter.
  • att verka för att alla medlemmar, inom ramen för egna önskemål och möjligheter, kan delta aktivt i föreningens arbete.
  • att arbeta för att alla med funktionshinder får samma möjlighet till hög livskvalitet som övriga kommuninnevånare.
  • att arbeta för att information och kunskap om neurologiska sjukdomar och skador sprids till allmänheten.
  • att informera våra medlemmar (och andra) om rättigheter, vad samhället är skyldigt att erbjuda.

Plusgiro 918308-8