Ansökan

När det gäller ansökan om avlösarservice är det vanligt att kommunen vill att du gör denna på en särskild blankett. Den skickar du till en LSS-handläggare eller motsvarande.

Något som är viktigt att veta är att det är personen med funktionsnedsättning som är den som formellt ska ansöka om avlösarservice. Det är alltså inte den anhöriga, som är den som ni önskar ska bli avlöst, som ansöker.

I ansökan ska du försöka specificera behoven av avlösarservice du och din anhöriga har, och hur ofta ni behöver avlösning. Det kan vara lämpligt att du i din ansökan anger med hur många timmar per vecka eller månad ni har behov av avlösning. Anledningen till detta är att om det skulle vara så att kommunen har en annan uppfattning än du om ditt behov, så kan du överklaga deras beslut till förvaltningsrätten. Det bästa är då om förvaltningsrätten från början vet vad det var du ansökte om hos kommunen.

Intyg att bifoga vid ansökan
När du ansöker om avlösarservice enligt LSS önskar många kommuner att du bifogar intyg som anger ditt behov. Intyg kan vara skrivet av läkare, arbetsterapeut eller annan sakkunnig.


Tips inför ansökan:

Innan du börjar fylla i din ansökan om avlösarservice rekommenderas att du förbereder dig. Börja t.ex. gärna med att läsa i LSS-lagen. Den kan du hitta här!
Ett tips är också att du läser vad vi på Neuroförbundet har publicerat här på juridiksidorna om att ansöka om en insats. Detta är bra att tänka på även vid ansökan om avlösarservice.

När du har kontakt med handläggare från kommunen i samband med din ansökan, så ska du inte automatiskt acceptera deras åsikter om huruvida du kan beviljas avlösning eller inte. Utgå från ditt behov och skriv ner detta i din ansökan. För även om kommunen inte anser att avlösning ska beviljas, kan det visa sig att förvaltningsrätten godtar det vid ett ev. överklagande.

Efter att du skickat in ansökan
När du skickat in din ansökan är det vanligt att en handläggare från kommunen tar kontakt med dig för att komma överens om ett möte. Vid mötet går ni igenom de behov som du angett. Handläggaren kommer då att bedöma dels om du tillhör en av de s.k. personkretsarna som kan få insatser enligt LSS, och därefter ditt hjälpbehov.

Därefter får du ett beslut från kommunen med post. Om du får avslag från kommunen kan du överklaga detta, i första hand till förvaltningsrätten.