Smärta

Nervsmärta eller neuropatisk smärta är en följd av skada eller sjukdom i nervsystemet som omfattar nerver, nervrötter, ryggmärg och hjärna.

Om skadan finns på en nerv som ligger utanför hjärnan och ryggmärgen, kallas smärtan perifer neuropatisk smärta. Om skadan istället finns i hjärnan eller ryggmärgen kallas smärtan central neuropatisk smärta.

Olika typer av smärta

Smärta kan delas in på olika sätt. Ett sätt är att se till hur länge smärtan varar och då talar vi om akut eller kronisk smärta. Andra begrepp man ofta möter är:

Nociceptiv smärta/vävnadssmärta, som är en smärta som uppkommer då vävnad i kroppen skadats, t.ex. akut vid brännskador eller kroniskt som vid reumatism.

Psykogen smärta, är en smärta som orsakas av psykiska sjukdomar, t.ex. depression. Idiopatisk smärta, är en smärta utan känd orsak. Patienten har ingen tydlig skada eller sjukdom som kan ge upphov till den smärta som de ändå upplever.

Neuropatisk smärta/nervsmärta, beror på en skada eller förändrad funktion i nervsystemet. Det kan t.ex. vara ryggmärgsskador, neurologiska sjukdomar som ms, infektioner som bältros eller HIV/AIDS, stroke, diskbråck, diabetes eller fantomsmärtor efter amputationer då smärtan kan upplevas som om den kommer från den amputerade kroppsdelen. Antagligen är det så att en del oförklarliga smärtor.

Mekanismerna bakom smärtan

Smärta uppstår normalt när kroppens vävnad skadas eller hotas av kraftiga stimuli. Speciella receptorer i nervändarna aktiveras och skapar en signal som förstärks och skickas vidare i nerverna i en process som involverar olika typer av jonkanaler.

Receptorerna och jonkanalerna är proteiner som produceras i nerverna. Om nerven skadas kan det bli en onormal ansamling av dessa proteiner. Då ökar nervens retbarhet och den kan bli spontant aktiv. Detta upplevs som överkänslighet och smärta, och finns normalt kvar ett tag efter att den utlösande orsaken har försvunnit. Har man otur, förändras nerven permanent även om skadan i övrigt har läkt. Då är risken stor att smärtan fortsätter och övergår i kronisk nervsmärta. Denna typ av smärtor kan finnas mer eller mindre permanent, men kan också utlösas och förstärkas av vanliga rörelser eller yttre påverkan som kyla och lätt beröring. Andra delar av nervsystemet, ryggmärgen och hjärnan, kan också skadas på ett sätt som ger upphov till nervsmärtor med hjälp av liknande mekanismer.

Därför tror man att nervsmärta oftast beror på normala processer som har gått över styr. Därför är behandlingen svår – normala funktioner får inte störas för mycket. T.ex. kan nervernas jonkanaler blockeras med lokalbedövning. Det fungerar alldeles utmärkt när tandläkaren ska laga ett hål i en tand, men är mindre lämpligt för kronisk behandling. Det finns dock skäl att hoppas på nya mediciner som bara blockerar en typ av jonkanaler och därmed reducerar smärtan utan att påverka våra normala funktioner. Forskarna har upptäckt en sådan jonkanal som ger upphov till sällsynta ärftliga syndrom. I ett av dessa syndrom bildas inte jonkanalen över huvud taget och individen föds utan smärtsinne. I ett annat tillstånd är jonkanalen överaktiv och dessa patienter utvecklar kroniska smärtor. Kanske skulle ett läkemedel som blockerar denna jonkanal bli en bra smärthämmare?

Kan en ingrediens i ungersk peppar vara en nyckel till smärtans gåta? Det har länge varit känt att en substans i ungersk peppar retar vissa smärtnerver. Det är därför det sticks och bränns när vi äter vissa typer av starkt kryddad mat. Man har även identifierat den aktiva substansen, capsaicin, och den molekyl, receptor, i nerven som capsaicinet aktiverar. På senare tid har forskarna hittat en hel familj av receptorer som aktiveras av olika substanser, t.ex. av mentol (hur känns det med för mycket tandkräm i munnen?) och en ingrediens i pepparrot. Nu är det knappast så att djur och människor har utvecklat speciella nerver för att identifiera starkt kryddad mat, snarare har olika växter utvecklat ett skydd mot att bli uppätna genom kemiska ämnen som retar smärtnerverna. Annars aktiveras dessa nerver av värme, kyla, kemiska ämnen som frisätts i skadad vävnad, eller av mekanisk stimulering. Men växternas aktiva ämnen har givit forskningen verktyg för att studera hur smärtnerverna fungerar och förhoppningen är att detta ska leda till nya smärthämmande läkemedel.upphov till nervsmärtor med hjälp av liknande mekanismer.

Smärta är en subjektiv upplevelse

Smärtupplevelsen är subjektiv. Det är bara du som upplever smärtan som kan avgöra hur ont det gör. Det finns inga bra metoder att objektivt mäta dess styrka och det är heller inte intressant då det är din personliga upplevelse som står i centrum i en vårdsituation.

För vårdpersonalen är det enda säkra patientens egen berättelse och beskrivning, vilket många smärtpatienter upplever som besvärande. Det kan vara svårt att bli trodd och kunskapen om kronisk smärta i allmänvården skulle kunna vara bättre. Inte heller syns det utanpå patienten att han eller hon ständigt har ont. De tecken på akut smärta som friska människor uppvisar, som t.ex. svettningar, har dessutom försvunnit hos de kroniskt sjuka patienterna.

Försämrad livskvalitet

Kronisk smärta följs ofta av andra besvär. Det kan vara psykosociala problem som påverkar relationer och leder till ensamhet och utanförskap. Det kan också handla om svårigheter att fortsätta arbeta, depressioner, problem i hemmet och raserad ekonomi som följd av långvarig sjukskrivning. Många smärtpatienter får efterhand svårt att hantera stress.

Det finns undersökningar som visar att smärtpatienter kan ha en fysisk prestationsförmåga motsvarande den hos svårt hjärtsjuka patienter och psykiskt vara i nivå med individer som vårdas för depression. En kronisk smärtpatients liv kan präglas av sjukrollen och inaktivitet. Han eller hon bär ständigt smärtan med sig och inrättar ofta hela livet efter den. Smärtpatienter upplever ofta en kraftigt försämrad livskvalitet. Sömnsvårigheter är vanliga. Tillsammans med den ständiga smärtan kan det leda till extrem utmattning och orkeslöshet, vilket innebär att livet inrutas ytterligare. Att alltid ha tillgång till en stol eller viloplats kan bli ett måste, bara att gå från badrummet till köket kan vara en stor ansträngning som kräver ett mellanstopp.

"Jag har med mig en fällstol var jag än är, om jag t.ex. handlar eller går runt kvarteret. Jag vet aldrig när jag översköljs av tröttheten, när jag bara måste vila oavsett vad jag håller på med"

berättar en patient. Det blir en ond cirkel där bristen på fysisk aktivitet, liksom övervikt, påverkar smärtan negativt.

Innehållsansvarig: Anne Thelander

 

Relaterade nyheter

Neuro deltar på Smärtdagen

En av föreläsarna är Neuros ordförande Lise Lidbäck: Hur lyfter vi smärtpatienten när medicinsk personal får mindre att säga till om?

Läs mer
2019-08-23

Mer arbetsinriktad smärtrehabilitering målet för studie på Akademiska

Smärta är ett område som berör många med neurologisk diagnos. Samtidigt är det något det behöver forskas mer omkring.

Läs mer
2019-08-19

Nytt smärtorgan upptäckt i huden

Nästan var femte person har pågående smärta och det finns ett stort behov av att hitta nya smärtstillande läkemedel. Nu har forskare vid Karolinska Institutet upptäckt ett nytt sensoriskt organ i huden som känner av farlig retning från omgivningen. Studien publiceras i Science.

Läs mer
2019-06-14

Blodplättsforskning för nya läkemedel som förhindrar stroke

Ny grundforskning kan visa vägen för utveckling av mediciner som minskar risken för blodproppar och stroke. Nyckeln är att kartlägga de livsviktiga blodplättarna som måste bildas vid skador, men också kunna blockera protein som gör att farliga proppar bildas, enligt forskaren Caroline Kardeby.

Läs mer
2019-05-27

World Ms Day 30/5 - Neuro stödjer forskning om ms och graviditet

Neurostödd försking Neurofonden stödjer årligen drygt 50 forskningsprojekt inom neurologin. I år går ett av bidragen till ett forskningsprojekt graviditet och leva med diagnosen ms. - Vi vill att vår forskning ska ge ökad information till kliniker vid vägledning av fertila kvinnor med ms, forskaren Agnes Gorczyca.

Läs mer
2019-05-27

Mamma med multipel skleros – Janes tuffa kamp mot ms-fatiguen

Tvillingmamman Jane Eliasson har diagnosen ms och kämpar för att behålla orken. Innan graviditeten märkte ingen att hon bar på diagnosen. "De kroppsliga symtomen som kommit efter graviditeten kan jag ta, men inte den stora ms-tröttheten. Jag vågar inte ta hand om tvillingarna själv"

Läs mer
2019-05-15

Neurorapporten -19: En tredjedel får vänta över ett år på rätt diagnos

Neurorapporten visar på en ökning bland Neuros medlemmar när det gäller väntan mer än ett år från läkarbesök till korrekt diagnos. Från en fjärdedel (25 %) år 2014 till nästan en tredjedel (30%) år 2019. Se videoklippet från lanseringen av Neurorapporten under Neurologiveckan!

Läs mer
2019-03-25

Sveriges första smärthund

På Hundhjälpen i Uppland utanför Storvreta utbildas assistanshundar för personer med exempelvis epilepsi, diabetes och neuropsykiatriska diagnoser. Nu blir de först i landet med att utbilda en smärthund.

Läs mer