Kvinnoansikte med slutna ögon. Foto.
Tillvaron blir ofta högst inskränkt för den som drabbats av trigeminusneuralgi, med rädsla för att allt ovan kan utlösa smärtan. Foto: Peder Björling.

Funktionell neurokirurgi möjlig hjälp vid flera neurologiska diagnoser och symtom

Med funktionell neurokirurgi menas kirurgiska ingrepp på nervsystemet som syftar till att lindra besvär och symtom av neurologiska sjukdomar och tillstånd.

Sex forskare skriver i Läkartidningen om senaste nytt kring detta.

Den tekniska utvecklingen inom funktionell neurokir­urgi är för närvarande mycket snabb, och nya möjligheter tillkommer ständigt.

Samtidigt ska Icke-invasiva metoder som regel prövas innan man tar ställning till funktionell neurokirurgi.

Några exempel på diagnoser och symtom som berörs i artikeln:

  • Parkinsons sjukdom
  • neuropatisk smärta
  • trigeminusneuralgi
  • spasticitet
  • epilepsi.