Hjälp oss stödja personer med neurologisk sjukdom/skada och deras närstående.

Vi tar tacksamt emot gåvor till vår föreningsverksamhet till bankgironummer  5834-5984

Visste du att över en halv miljon människor i Sverige lever med neurologisk diagnos eller symptom och varje år insjuknar närmare 40 000 människor.

Neuro Varberg-Falkenberg är en ideell förening. Med hjälp av din gåva kan vi tillsammans förbättra livsvillkoren för våra medlemmar och deras närstående.

Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap. Ge medlemmar och deras anhöriga möjlighet att träffas. Vad som vi också tycker är viktigt är att vi kan utbyta erfarenheter. Som intresseorganisation är vår främsta uppgift att påverka och förändra. Vi lyfter fram frågor där vi vill se förändringar och förbättringar för det samhälle vi vill se och inkluderar alla människor.

Våra medlemmar har genom våra aktiviteter möjligheter till resor, utflykter, och annan rekreation.Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter. 

Din gåva kan användas till

 • Råd och stöd - samtal och praktisk hjälp till medlemmar
 • Kurser, utbildningar och föreläsningar
 • Rekreation i anpassad miljö
 • Rehabiliterande verksamheter
 • Trivselskapande aktiviteter
 • Utflykter och resor
 • Påverkans arbete

När du skickar en minnesgåva till oss uppskattar vi om du samtidigt lämnar följande information:

 • Namnet på personen som gått bort
 • Din minneshälsning
 • Begravningsdatum
 • Dit kortet ska skickas
 • Ditt namn och telefonnummer eller e-post

Vi tar tacksamt emot gåvor till vår föreningsverksamhet till bankgironummer  5834-5984

När du skickar en gåva till oss är det viktigt att du ger oss följande information:
Namn och adress dit tackkortet ska skickas.
Information om gåvan skall användas inom något specifikt verksamhetsområde.

Informationen skickar du till oss på e-post varberg-falkenberg@neuro.s

Stöd oss lokalt:

Bg. 5834-5984       Swish 123 642 54 17