Sparbankshjärta

Sparbankshjärta En möjlighet att bidra till att människor och samhället växer!

Sparbankshjärtat är ett initiativ från Varbergs Sparbank och Sparbanksstiftelsen Varberg där anställda i banken har fått möjlighet att ge ett bidrag på 5.000 kr till en valfri ideell förening inom verksamhetsområdet. Uppmaningen var förstås att välja förening utifrån vad hjärtat säger.
– Initiativet har funnits i andra Sparbanker runt om i Sverige tidigare och vi tyckte det var en god idé att göra vår variant av Sparbankshjärtat, säger Jan Inge Lyckberg, verkställande tjänsteman i Sparbanksstiftelsen Varberg. Det är flera samhällsnyttiga och mjuka värden som slås samman i den här aktiviteten, där föreningar får ett extra och överraskande ekonomiskt stöd till sin verksamhet och samtidigt ges bankens anställda en fin möjlighet att visa vart de har sitt föreningshjärta, säger Jan Inge.
Den 12 oktober fick våran förening ett bidrag på 5000 från Varbergs Sparbank.
Det var en stor uppslutning av föreningar, där majoriteten av föreningarna närvarade med två representanter vardera.
Tackar ödmjukast Varbergs Sparbank och Sparbanksstiftelsen som hjälper och underlättar för oss ideella föreningar att jobba med de frågor som berör oss och som bidrar till att människor och samhället växer.