STYRELSEN

Styrelsen för Neuro Varberg-Falkenberg, vald vid årsmötet

 Ordförande: Stana Danilovic; 0706 678733 ; ordforande.varberg-falkenberg@neuro.se

Vice ordförande: Frans von Lokhorst; 0705 845626; frans.van.lokhorst@engel.at

Sekreterare: Ingrid Oom;0705930121; i.oom@telia.com

Vice sekreterare: Anette Johansson; 0707 341547; rodaled62@gmail.com

Kassör: Bengt Nilsson;0709722742; dungubengt@live.se

Ledamot Patrik Ingemarsson; 0703458673; VG86atlas@outlook.com

 Suppleanter: Ann Larsson ; 0766268630; ann.varberg@gmail.com

                     Tommy Johansson; 0738 080115; tommys.bilder@hotmail.com   

                     Helen Ivarsson; 0709 184461; helen_ivarsson@hotmail.com

                    Hans Reich; 0730794236; hans.varberg@gmail.com

 

Valberedningen:

                       Ljubica Danilovic sammankallande; 0703303665; danilovicljubica@gmail.com

                        Anna-Karin Nilsson; 0705468248; annakarin.nilsson@telia.com

                        Ingela Carnelind Gawell ; 0734197830; ingelagawell@gmail.com

 

Innehållsansvarig: Stana Danilovic