STYRELSEN

Styrelsen för Neuro Varberg-Falkenberg, vald vid årsmötet 2024

Ordförande: Stana Danilovic                               

070-667 87 33; kontakta Stana

Vice ordförande: Frans van Lokhorst                         

070-584 56 26; Kontakta Frans

Sekreterare: Ingrid Oom                                       

070-593 01 21; Kontakta ingrid 

Vice sekreterare: Anette Johansson                           

070-734 15 47; Kontakta Anette

Kassör: Patrik Ingemarsson                         

070-345 86 73; Kontakta Patrik

Suppleanter:       

Ann Larsson                                     

076-626 86 30; Kontakta Ann

Tommy Johansson                           

073-808 01 15; Kontakta Tommy

Helen Ivarsson                                 

070-918 44 61; Kontakta Helen

Hans Reich                                       

073-079 42 36; Kontakta Hans

 

Valberedningen:

Ljubica Danilovic sammankallande   

070-330 36 65; Kontakta Ljubica 

Anna-Karin Nilsson                             

070-546 82 48; Kontakta Anna-Karin

Ingela Carnelind Gawell                       

073-419 78 30; Kontakta Ingela

 

Innehållsansvarig: Stana Danilovic