"Ju fler vi blir desto mer syns vi och kan förändra! Tillsammans är vi starka!"

Om du har en neurologisk sjukdom eller skada är det bra att vara medlem i en stark organisation. Här finns stöd och gemenskap.

"Ju fler vi blir desto mer syns vi och kan förändra!"

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge dig information, stöd och en framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Du kan som medlem engagera dig i vårt föreningsliv som finns över hela landet.

Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap. Ge medlemmar och deras anhöriga möjlighet att träffas. Vad som vi också tycker är viktigt är att vi kan utbyta erfarenheter. Som intresseorganisation är vår främsta uppgift att påverka och förändra. Vi lyfter fram frågor där vi vill se förändringar och förbättringar för det samhälle vi vill se och inkluderar alla människor.

Våra medlemmar har genom våra aktiviteter möjligheter till resor, utflykter, och annan rekreation. Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Har du, eller någon du känner en neurologisk diagnos kontakta gärna vår förening. Du är alltid hjärtligt välkommen att bli medlem eller närståendemedlem.

Neuro Varberg - Falkenberg

Kontakta oss via mejl: varberg-falkenberg@neuro.se

Stöd oss lokalt:

Bg. 5834-5984       Swish 123 642 54 17