"Ju fler vi blir desto mer syns vi och kan förändra!"

Om du har en neurologisk sjukdom eller skada är det bra att vara medlem i en stark organisation. Här finns stöd och gemenskap.

"Ju fler vi blir desto mer syns vi och kan förändra!"

Förening för dig med neurologisk sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning och anhöriga. Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av medlemmar.

Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap. Ge medlemmar och deras anhöriga möjlighet att träffas.

Vad som vi också tycker är viktigt är att vi kan utbyta erfarenheter. 

Våra medlemmar har genom våra aktiviteter möjligheter till resor, utflykter, och annan rekreation.

Neuro Varberg - Falkenberg