Tillsammans är vi starka!

En viktigt del av vårt arbete är att hjälpa våra medlemmar att bryta en ofrivillig isolering. Därför arrangerar vi flera sociala och trivsamma aktiviteter under året. I vår lokalavdelning vet vi att det kan vara mycket påfrestande att leva med en neurologisk sjukdom. Våra sjukdomar syns ibland men kan också vara helt osynliga, symtom vi känner av syns inte utanpå. Vi blir lätt socialt isolerade och orkar ibland inte göra det vi gjorde tidigare eller vill kanske helt enkelt inte vill visa hur sjukdomen begränsar oss. Våra sjukdomar gör också att vi kan bli oförmögna att arbeta fullt ut , eller att vi får sluta arbeta i förtid och det ger en ansträngd ekonomi. Det är därför vi har som målsättning att erbjuda våra medlemmar hälsofrämjande och sociala aktiviteter till subventionerade priser. Vi finns också tillgängliga för våra medlemmar för samtal och frågor. Förutom aktiviteterna i detta programblad erbjuder vi träning såväl i vatten som på land i samarbete med Reumatikerförbundet och bröstcancerföreningen. Det finns också stavgång/ promenad/ rullstolspromenad flera gånger i veckan. Träningen är anpassad och du deltar med den förmåga du har. Är du intresserad av att hjälpa oss vid våra aktiviteter eller har någon idé om aktiviteter som du saknar blir vi i styrelsen glada & tacksamma, vi behöver bli fler för att orka. Hör av dig till någon i styrelsen eller skicka mail till E-post: varberg-falkenberg@neuro.se