Hej medlem

  Vill passa på att be er att boka in lite datum för kommande aktiviteter.  

 

 • 8/8 , kl. 13.00 månads lunch Västerport Varberg, anmälan till Leena 0703049175
 • 26/8 10:00-14:00 NEURO-promenad Varberg, (Kan du hjälpa till maila till föreningen) Vi samlar in pengar till forskningen 
 • v. 36 Dans för balans 
 • 4/9 13:00-14:30 Månadslunch Falkenberg
 • 4/9 vattengympa börjar i Varberg 
 • 9/9 10:00-14:00 Sparbanksdagen Falkenberg i Falkhallen, (Kan du hjälpa till maila till föreningen) 
 • 16/9 Resa till Berte,  
 • 21/9 Bingo, ABF Varberg 
 • 20/9 Jenny cyklar för insamling till Neuro fonden, Varbergs Torg, ca kl 15.00
 • 30/9 10:00 Curling/pilkastning Varberg 
 • 3/10 Månadslunch Varberg, Zupperian
 • 7/10 NEURO-dagen. 11:00-15:00 Varberg, Louise Hoffsen kommer, Komedianten Varberg (Kan du hjälpa till maila till föreningen) 
 • 28/10 13:00 Curling/pilkastning Varberg 
 • 7/11 Månadslunch Falkenberg, Hamnkrogen
 • 23/11 Bingo, ABF Varberg 
 • 25/11 Mattcurling och pilkastning, ABF Varberg
 • 5/12 Månadslunch Varberg
 • December, Julbord

Är du intresserad av att hjälpa oss vid våra aktiviteter eller har någon idé om aktiviteter vi kan ha, blir vi i styrelsen glada och tacksamma, vi behöver bli fler för att orka. Hör av dig till någon i styrelsen eller skicka mail till varberg-falkenberg@neuro.se   

Har du bytt telefonnummer eller mailadress meddela oss så att vi lättare kan nå dig med våra utskick. 

Följ oss på sociala medier och kolla hemsida.  

 

Vänligen Styrelsen