Många händer som räcks upp framför en färgglad bakgrund. Bara händerna syns och inte vilka personerna är.
Alla medlemmar kan göra sin röst hörd på årsmötet. Bild: Gerd Altmann, Pixabay.

Årsmöte 2021

Årsmötet 2021 genomförs som både video- och telefonmöte. Som medlem kan du bidra till utvecklingen för Neuro Uppsala-Knivsta. Välkommen att vara med!

Det är viktigt att vara med på årsmötet. Alla medlemmar har en röst, här kan du använda din och framföra dina åsikter och vara med och utveckla föreningens verksamhet under året. 

  • Tid: söndag 14 mars kl. 13.00 – 16.00
  • Plats: mötet sker online i Zoom och via telefon. Länk till Zoom och instruktioner om deltagande per telefon skickas ut till anmälda deltagare. 

Förslag på årsmötesordförande är PJ Tjärnberg, Neuroförbundets kansli. Verksamhetsberättelse för 2020 och verksamhetsplan för 2021 finns att läsa här nedanför. Övriga årsmöteshandlingar mailas till anmälda deltagare och kan även beställas i pappersformat från kansliet. 

Anmälan: senast 10 mars på e-post uppsala-knivsta@neuro.se eller telefon 018-56 09 26.

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna!
Bo Wedin, ordförande