Neuro Uppsala-Knivsta årsmöte 2023

Inbjudan till årsmöte den 26 mars kl. 13.00-ca 15

Plats: Kungsg. 62, våning 5

Förslag på årsmötesordförande:
Tobias Smedberg (V)
Kommunalråd och ordförande i Äldrenämnden

Vi bjuder på kaffe och smörgås, tala om ev. allergier mm

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på mötet och
kan även beställas från kansliet ca två veckor i förväg

Anmälan till A-C på kansliet senast 16/3
OBS! Nytt mobilnummer 073-068 61 77
E-mail: uppsala-knivsta@neuro.se

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna!