Vid årsmötet 2021 blev handuppräckningen digital! Bild: Gerd Altmann, Pixabay.

Årsmötet 2021 genomfördes digitalt

Årsmötet kunde genomföras som ett onlinemöte i Teams och vi har nu både styrelse och planerad verksamhet fastställd för 2021!

På grund av den fortfarande pågående pandemin genomförde Neuro Uppsala-Knivsta sitt årsmöte digitalt den 14 mars. Mötesordförande var Per-Jan Tjärnberg från Neuroförbundet och ett femtontal medlemmar deltog. Vid redovisningen av verksamhetsberättelsen framförde flera personer sin uppskattning av styrelsens engagerade arbete och de många aktiviteter som kunnat ordnas digitalt på grund av pandemin.

Efter genomgång av den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2021 fastställdes, och årsmötet valde sedan personer till de olika posterna helt enligt valberedningens förslag. En ny ordförande, Catharina Wedin, valdes och den avgående orföranden Bo Wedin avtackades efter sina åtta år på uppdraget.

Läs gärna Catharina Wedins presentation och tankar på Nya ordföranden har ordet.
Verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021 finns nedan.