Vår styrelse


Vår styrelse:
Maggie Ciprian-Olevik, ordförande
Jan Ström, vice ordförande
Birgit Karlsson, sekreterare
Gunilla Hagberg , kassör
Bengt Hansson, ledamot
Birgit Ekholm, ledamot
Lotta Toreld, ledamot
Britt-Marie Winberg, ledamot
Berit Stjern, ledamot

Valberedning:
Jan Ström, sammankallande
Britt Älvsäter Thomasson
Torgny Fransson