Motivera ideella

Här finns studiematerialet för Motivera ideella

Under kickoffen 2021 arbetade föreningarna i södra Sverige med en återblick på vad som hände förra året medan de yngre diskuterade på sitt håll. Därutöver kom Aron Schoug ner från Stockholm och höll en workshop med temat "Hur motiverar man ideella" Här är en beskrivning på det:

"Vad är det som får människor att engagera sig ideellt? Vad får vissa att stanna medan andra hoppar av? Och hur gör man för att stärka de ideellas engagemang?

Aron Schoug forskar i pedagogik på Stockholms universitet med särskilt intresse för civilsamhälle, ideellt arbete, demokrati och gruppkommunikation. Han är författare till boken "Motivera ideella - om ledarskap, människors behov och drivkrafter" och är själv sedan länge ideellt engagerad i flera föreningar.
Människors drivkrafter ser olika ut. För att öka engagemanget i egna föreningen och organisationen gäller det att du som ledare eller förtroendevald skapar rätt förutsättningar för dem som vill engagera sig. I boken "Motivera ideella"  får man lära sig hur man använder kunskap om människors behov och drivkrafter. Här finns också belysande exempel, reflekterande frågor och förslag på hur ni kan arbeta vidare för att nå era mål. Med rätt stöd och ledarskap kommer de ideella både att stanna och bli fler!"

Varje förening fick vars en bok. Vill man ha fler exemplar så går det att köpa på nätet ex Bokus

I höger menyn hittar material till träffar att arbeta vidare tillsammans med. Under respektive flik finns de uppgifter som ni ska arbeta med hemma i er egna styrelse INNAN ni sedan ses gemensamt flera föreningar. Ni skapar det här tillsammans!

Här nedan hittar ni Arons hela presentation.