Del 3

Tredje träffen och den här gången blir det inte så mycket att läsa utan mer att jobba praktiskt med! Sidorna 46-47 är det som gäller.

Precis som Aron skriver så ser det olika ut i olika föreningar och det vet vi ju gäller även här inom Neuro. Dock så har vi likheter i våra utmaningar som gör att vi har stor nytta av att jobba tillsammans med det här.

Börja med att titta hur det ser ut i er egen förening - vad är det som gör att inte fler medlemmar engagerar sig? 

                 

Diskutera frågorna för att se om ni har olika syn i styrelsen om hur det ser ut. 

Ju fler utav punkterna som ni gör desto bättre resultat får ni men viktigast den här omgången är att ni får till en kompetensinventering i er förening. Både i styrelsen och bland medlemmarna. Vad finns det för kompetenser och styrkor i föreningen och hur kan ni använda dessa för att få föreningen mer aktiv i enlighet med uppdraget i stadgarna?

Tips! Ifall ni kanske vill ha möjlighet att diskutera mellan föreningarna så skapa en gemensam Teamsgrupp.

Det finns t ex en medlemskartläggning som man kan utgå ifrån och det materialet ligger på  https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/foereningsutveckling-soedra-sverige/material/