Motivera ideella del 1

  • Se föreläsning #1 med Aron - den handlar om sidorna fram till och med sidan19. Läs dessa ifall ni har boken. Bifogar även bilderna till just den här delen.

Vänligen godkänn marknadsförings cookies för att kunna se videon

Jobba i er styrelse med reflektionsfrågorna på sidan 14 och sidan 18. Dessa kommer sedan att ligga till grund för diskussionerna den 16 november. 

Reflektera över (sid 14):

  • Hur ser ni på ledarskap i din förening? Är det något ni diskuterar?
  • Är ledaransvaret kopplat till en viss person eller är det något flera kan utöva?
  • Vilka är de största ledarskapsutmaningarna i föreningen?

Reflektera över (sid 18):

  • Stämmer teorin om inre motivation med din erfarenhet?
  • Räcker det att de ideella i din förening har dessa tre behov tillfredsställda för att de ska vara motiverade? Eller behövs det också något annat? Och i så fall vad?
  • Vad händer om något av behoven inte blir tillfredsställt i föreningsarbetet? Vad gör det med motivationen?
  • Upplever du att något av behoven är viktigare än de andra i just den föreningen du är engagerad i?

Diskutera gärna även utifrån att du själv också är ideell.... ovanstående frågeställningar gäller således även din egen motivation. Är dina behov gällande föreningsarbetet tillfredsställt? Om inte - vad saknas?

Våga vara ärliga i diskussionerna - tänk på att ha fokus på dig själv, inte de andra i styrelsen. Man kan bara ändra på sig själv - inte på någon annan.... Vad bidra just DU med? På riktigt....