Del 2

Läs sidorna 20-45 i boken Motivera ideella alternativt se delen från Arons föreläsning:

Filmad via mobilen och textad:

Vänligen godkänn marknadsförings cookies för att kunna se videon

Filmat via Zoom, visar Arons bildskärm:

Vänligen godkänn marknadsförings cookies för att kunna se videon

Reflektera över:

sid 21

"Folk kommer på styrelsemötena men de gör ingenting. De tar inte på sig någon uppgift utan tycker att andra ska fixa allting."

  • Har du någon gång varit som den ordföranden som beskrivs i citatet ovan? Eller har du varit en av de ledamöter som hon beklagar sig över? Kanske båda? Många verkar ha liknande erfarenheter men förklarar det på olika sätt. Hur ser situationen ut i er styrelse? Hur hanterar ni det?

sid 33

  • Känner du att du inte har tid att engagera dig så mycket som du vill? Vilka andra områden är det i så fall som konkurrerar med det engagemanget?
  • Har du funderat på att hoppa av p g a att du behöver prioritera annat? Om du ändå har stannat, vad beror det på?
  • Verkar det som att det är många andra i föreningen som också känner så? Hur resonerar de?

sid 41

  • Hur tar ni hand om nya ideella och ser till att de kommer till rätta i föreningen?
  • Hur specifika är ni med vilka kompetenser ni efterfrågar när ni söker nya ideella?
  • Vilka kompetenser har de ideella i din förening och hur drar ni nytta av dem?

sid 43

  • Har du själv erfarenheter av distansmöten i föreningssammanhang? Hur fungerade det?
  • Vilka möjligheter och utmaningar upplever du med distansmöten som alternativ till fysiska möten?
  • Tillägg - hur pratar man i styrelsen om digitala möten? Är man själv positiv och uppmuntrande till det eller är man negativ och motståndare till det? Påverkar det medlemmarna? I så fall hur?

Våga vara ärliga i diskussionerna - tänk på att ha fokus på dig själv, inte de andra i styrelsen. Man kan bara ändra på sig själv - inte på någon annan....