Del 8

Avslutande träffen men arbetet med att motivera ideella är ett ständigt pågående arbete!

Sista kapitlet i boken är "Dialog för att lösa dilemman" och innebär att läsa sidorna 137-153. Läs även gärna lästipsen, referenserna och noterna på sidorna 154-160 för eventuell inspiration vidare utifrån er förenings behov. 

Reflektera över - hur ser samtalen ut i er förening? Dominerar debatter, diskussioner eller dialoger? Hur skulle ni kunna bli bättre på att föra dialog?

Diskutera det ni läst. Vad tar ni med er vidare?

Vad blir nu nästa steg?

Lycka till med det fortsatta arbetet!