Del 5

Den här omgången handlar om kapitlet Gruppdynamiken i fokus, så läs sidorna 73-103.

Vänligen godkänn marknadsförings cookies för att kunna se videon

På träffen diskuterar ni verktygspunkterna på sidorna 102-103.

Verktyg

Genom kapitlet finns det reflektionsfrågor för att ge möjligheter till att relatera de tankar och idéer som beskrivs till egen erfarenhet. Nu är det dags att diskutera inom styrelsen och med andra i föreningen. Här kommer frågor som ni kan arbeta med samt förslag på hur ni kan gå tillväga.

Frågor

 • Hur kommunicerar ni med varandra i er förening? Finns det mönster när det gäller bemötande och jargong?
 • Hur är det att som ny komma till er grupp? Skulle ni kunna göra något för att underlätta?
 • Hur ser era strukturer för möten och arbetsfördelning ut?

Gör så här

 1. Diskutera frågorna inom styrelsen för att se vilka olika uppfattningar ni har.
 2. Fråga runt bland de ideella utanför styrelsen hur de tänker kring frågor rörande samarbete och grupprocesser.
 3. Försök förstå vilka bakomliggande behov som eventuellt inte blir tillfredsställda och fundera över kreativa sätt att möta dessa behov.

Råd på vägen

Varje förening är unik och det finns inga universallösningar. Här följer dock några allmänna tips som kan vara värda att testa

 • Etablera ett samtalsklimat av varmt och respektfullt bemötande, aktivt lyssnande och bekräftande av andras perspektiv.
 • Pröva att ibland umgås utanför ramen för föreningens verksamhet för att etablera personliga relationer och skapa tillit.
 • Sök upp nya potentiella gruppmedlemmar genom personlig kontakt och se till att de känner sig välkomna.
 • Se till att era möten har en genomtänkt dagordning och att deltagarna får underlag i god tid så de kan förbereda sig.
 • Sträva efter att göra flera personer aktiva i verksamheten genom att precisera arbetsuppgifterna, roller och ansvarsområden.
 • Komplettera styrelsemöten med gemensamma arbetsmöten där ni får jobbet gjort.