Färdtjänst inom Karlstad kommun

Bor du i Karlstads kommun och har färdtjänst?

Du vet väl att du kan åka 3 mil utanför kommunens gräns utan att söka riksfärdtjänst.